کژار
گرامیداشت سالروز ۸ مارس در کوهستان‌های آزاد از سوی گریلاهای کژار
دومین کنگره‌ی جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کردستان_کژار_ با مشارکت زنان از اقشار مختلف در روزهای 12 تا 14اکتبر2016 برگزار گردید. این کنگره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی رفقای شهید «شهید بریوان و شهید زیلان سردشت » به نام شهدای برساخت دموکراتیک نامگذاری شد.
شهروندان کُرد ساکن اروپا در رابطه با آزادی و انزوای تحمیلی دولت نژادپرست ترکیه علیه "عبدالله اوجلان" رهبر خلق کُرد درشهرهای دورتموند، استکهلم و رُم گردهمایی اعتراضی برپا کردند.
کمیته‌ی مطبوعات جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان-کژار شماره‌ی سیزدهم نشریه‌ی زنان شرق را منتشر کرد.
آسمیلاسیون یا همگون سازی، اقدامی سیاسی است، از سوی دولتمردان حاکم در راستای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف هژمون گرای خویش. همچنین با بدون در نظر گرفتن اقشار های اجتماعی، تاریخ و فرهنگشان را ذوب نمایند. در این راستا نیز، نظام حاکم با استحاله نمودن افراد جامعه سعی در به تسلیمیت کشاندن فرد فرد اجتماع را دارد. این نیز، بی اراده گی و ایجاد کارگران بی دستمزد را بهمراه دارد...

عصر زنان

1397/11/24

سرنوشت را ورق میزند ! زمانی که به او نگاه میکند در خود میاندیشد، چهرهها را به یاد میآورد، ایام و سالها آنقدر دردناکاند که نمیتوان بازگو نمود و از خاطر زدود...

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید