مسائل ذهنيتيِ جامعه

مقالات1399/1/14

قطعاً يكي از اولين شرايط گشودن درهاي جامعه به روي استثمار، محروم‌سازي آن از اخلاق و سياست است و بدون فروپاشاندن ذهنيت اجتماعي كه بنيان فكري اين دو بافت مي‌باشد، اين محروميت تحقق‌ناپذير است.
برداشتي دال بر اينكه «زن يك جنس انسانيِ داراي تفاوت‌ بيولوژيكي است»، در رأس عوامل بنياديني مي‌آيد كه سبب كوري و بي‌بصيرتي در موضوع[درك] واقعيت اجتماعي مي‌گردند.
در سال ۱۹۷۱ در آگری متولد شدم. با کد سازمانی لیلا و سرهلدان در سازمان شناخته می‌شوم. باوجودی که خانواده‌ام دارای جایگاهی فئودال کورد است اما در تاریخ جمهوری ترکیه نه به‌طور کامل با رژیم پیوندی داشته و نه در دفاع از شناسنامه‌ی کورد نقشی ایفا نموده‌اند.
مفهوم قدرت و تعریف آن تا حدودی دشواری به‌همراه دارد، زیرا قدرت خويش را با «پديده‌ی مديريت» مترادف و همسان نشان می‌دهد و این نیز راه را بر تناقض و اشتباه می‌گشاید‌
همراه با تمام جوانب منفی توطئه‌ی 15 فوریه، این مرحله آغازگر دوران جدیدی برای بسیاری از انسان‌هایی بود که عبدالله اوجالان را نمی‌شناختند و این اتفاق موجب متحول گشتن زندگی آن‌ها گشت.
چهار پروانه در پی یافتن حقیقت آتش و سر درونی آن به راه افتادند. اولی آتشی را از دور می‌بیند و به این نتیجه می‌رسد که سر آتش در نور اوست. دومی گرمای آتش را احساس و می‌گوید سر آتش در گرمای اوست. سومی بیشتر به آتش نزدیک می‌شوند و آتش بالهای او را می‌سوزاند او می‌گوید راز آتش در سوزانندگی آن است. پروانه‌ی چهارم به دور آتش می‌چرخد و خود را به درون آتش انداخته و باز نمی‌گردد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید