تاثیرات فلاکت‌بار نظام اجتماعی بر روی طبیعت فزونی یافته است. در ریشه نظام حاکم اجتماعی به شیوه‌ای خطرناک درنقطه ی مقابل طبیعت قرار گرفته است. تسلط بر طبیعت، به چنگ انداختن و استثمار بی‌امان منابع آن به رمز و شعار روزگار کنونی مان تبدیل شده‌است. از وحشی بودن طبیعت سخن به میان می‌آید.
تصاویر و عناوینی که به صورت روزانه در اجتماع مشاهده می‌نماییم و یا با آن روبرو هستیم اثباتی است بر این واقعیت که اکنون جمهوری اسلامی ایران، جامعه‌ی ایران و روژهلات کوردستان را از طریق ایدئولوژی استبدادی و شاهانه‌ی خویش برنامه‌ریزی و اداره می‌نماید...
مدرنيته‌ي كاپيتاليستي به اندازه‌ي انباشت حداكثريِ قدرت و سودـ سرمايه، نوعي نظام را تعريف مي‌كند كه در آن حقيقت ازخودبيگانه شده است. همان‌گونه كه پيدايش آن به‌مثابه‌ي يك نظام، مستلزم جنگ‌هاي بسيار خونيني بر سر حقيقت مي‌باشد، تداوم آن نيز بزرگ‌ترين جنگ‌هايي كه تاريخ به‌خود ديده را به همراه آورده است

اصالت فرهنگ مادری

مقالات1398/1/5

فرهنگ مادری در میان زاگرش نشینان دارای اصالت و زیبایی منحصر بفردی است و به اعتقاد من نظیری در دنیا ندارد. ویژگیهای فرهنگ مادری به ذات و اصل انسان و جامعه نزدیکتر است و می توان این واقعیات را امروزه در شخصیت زنان کرد مشاهده کرد. زیرا زنان کرد با وجود تمامی ضربات مهلکی که سیستم مدرنیته بر پیکره حقیقت جامعه طبیعی وارد ساخته باز هم اعتقادات، ویژگیهای خداوندی و فرزانگی خود را حفظ نموده اند و از فرهنگ و هنر کردی صیانت به عمل آورده اند...
می خواهم در مورد زنی سخن به میان بیاورم، که به دلیل دفاع از حقوق انسانی، اکنون از سوی جمهوری اسلامی ایران محکوم به حبس و 148ضربه شلاق شده است...
می خواهم در مورد زنی سخن به میان بیاورم، که به دلیل دفاع از حقوق انسانی، اکنون از سوی جمهوری اسلامی ایران محکوم به حبس و 148ضربه شلاق شده است...

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید