هەبوون، دەم(کات)  و پێکهێنان بێ یەک نابن. پێکهێنان بێ دەم نابێت و دەمیش بێ هەبوون نابێت. تێکەڵاوی هەبوون و کات، هەرە زۆر لە گەڵ ئاوا کردن دایە. هەبوون و کات لە ڕێگای پێکهێنانەوە خۆیان دەنوێنن. کات پێویستی پێکهینان لە ڕێگای هەبوونەوە دیاری دەکات، بەو واتایە کە بەردەوام کردنی هەبوون لە ڕێگای پێکهێنانەوە دیاری دەکات.کاتێک پێکهێنان لە هەبوونێک دا هەبێت بە واتای درووست بوونی کاتە

بۆ ڕای گشتی

ماڵه‌وه1396/5/24