...جنگجوی حقیقت...

فرهنگ و هنر1398/1/20

وقتی شناختمت، خفته خیالم تلنگری خورد پرده ی حجاب ریاکاری نرینه خدایان برافتاد ودخترکان خاک وآب شراب جاودانگی نوشیدند.

فرار یا قرار...؟

فرهنگ و هنر1396/10/3

آشنا

فرهنگ و هنر1396/7/28

دوربین گریلا 4

فرهنگ و هنر1394/7/23

دوربین گریلا 4

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید