دو انسان

فرهنگ و هنر1398/4/20

(تقدیم به همه شهدای اعدام)

...جنگجوی حقیقت...

فرهنگ و هنر1398/1/20

وقتی شناختمت، خفته خیالم تلنگری خورد پرده ی حجاب ریاکاری نرینه خدایان برافتاد ودخترکان خاک وآب شراب جاودانگی نوشیدند.

فرار یا قرار...؟

فرهنگ و هنر1396/10/3

آشنا

فرهنگ و هنر1396/7/28

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید