شايد اين موضوعي اضافي ديده شود، اما درك معضلات ناشي از قرار گرفتن آموزش و بهداشت در انحصار قدرت و دولت ـ همانند آنچه در مورد علم رخ داده‌ـ حائز اهميت است
به درازای تاریخ انسانیت موجودیت رهبری یکی از ویژگی‌ها و نیازهای اساسی جوامع بوده است

مادران، مظهر رنج و آفرینش

صفحات اصلی1398/12/26

زن، کورد و کارگر سه هویت ستمدیده و زیردست است که پر از معنای مقاومت و وجودند
استعمارگران برای استیلا یافتن بر ملتی و شکستن اراده‌ی او دست به قتل‌عام می‌زنند
این نکته قابل‌تأمل است که در این مرحله دشوار که در کردستان روی می‌دهد
روز جهانی ۸ مارس، روزی که به‌عنوان روز جهانی زنان شناخته می‌شود

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید