تاراج دسترنج زنان کارگر

صفحات اصلی1398/2/11

به مناسبت اول می روز جهانی کارگر. اگر تا یک سده پیش از این حضور زنان در عرصه های اجتماعی و مشارکت در عرصه اقتصادی در ایران به مثابه پدیده ای کم آشنا اِنگاشته می شد،اما امروزه پرشمارند زنانی که با اتکا بر توانایی های وجودی خود و مقاومتی زنانه ذهنیت مردسالارانه ی حاکم بر ساختارهای سیاسی- اقتصادی جامعه را در هم شکسته و مشاغلی که پیشتردر انحصار مردان بود را بدست آورده اند و حتی بهتر از مردان در انجام کارها موفق بودند.
هرگاه در مورد واژه‌ی ملت، به بحث وگفتگو می‌پردازیم، بدون تامل به گروهی از انسان‌هایی که دارای یک زبان وفرهنگ مشترک هستند، اشاره می‌نماییم. در معنای محدود کلمه می‌توان به این تعریف اکتفا نمود؛ اما در معنای وسیع کلمه، ملت به تمامی اقوام، ملت‌ها و باورمندی‌‌هایی که متعلق به منطقه‌ای جغرافیایی باشند، گفته می‌شود.
نشریه‌ی زنان شرق ارگان زنان آزاد شرق کوردستان‌- کژار

جویندگان حقیقت

صفحات اصلی1397/12/7

هرگاه در مورد زنان به بحث و گفتگو می پردازیم ، بدون تأمل از پدیده های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی که روزانه زنان را مورد هدف می گیرد ، سخن به میان می آوریم . برهمین مبنا می‌توانیم با بررسی و تحلیلی مناسب ، به عوامل اصلی پیدایش این پدیده ها و مسائل پی برده و در همین راستا با بسترسازی مناسب و ایجاد راهی برون رفت برای گذر و پشت سر نهادن این پدیده و بحران ها ، روزنه ای یابیم

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید