برای ارزیابی صحیحی از جامعه، خانواده، حقیقت زن-مرد بایستی پیش از هر چیز در مورد واقعیات هر موجود زنده و موجودیت سخن گفت
رژیم استبدادی ایران با سرکوب و تشدید اختناق، سعی در خفه نمودن فریادهای آزادی‌خواهانه دارد تا این‌گونه سیاست‌های نابودگر خود را تعمیق داده و نظام اهریمنی خویش را کماکان پایدار نگاه دارد
در ابتدا همچون جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان «کژار» ضمن تسلیت به خانواده‌ی جان باختگان
وجود اراده سیاسی یک خلق جهت تدوام موجودیت خود، اصل مهمی است.
عضو شورای مدیریتی کژار، به فاجعه‌ی لردگان و اعتراضات و فسادهای گسترده‌ی موجود در ساختار حکومت استعمارگر اسلامی ایران پرداخت

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید