عضو شورای مدیریتی کژار، به فاجعه‌ی لردگان و اعتراضات و فسادهای گسترده‌ی موجود در ساختار حکومت استعمارگر اسلامی ایران پرداخت
در وضعیت بغرنج وبحران‌های روحی و روانی که جامعه ایرانی در آن قرار گرفته، روزانه با مسائل ومعضلات ناشی از سیاست های اشتباه و زن‌ستیز دولت مستبد ایران مواجه میشوند.
ذهنیت جنسیت‌گرای مرد سالار موجودیت خود را با زن‌ستیزی هرچه بیشتر کامل می‌کند. این ذهنیت با ایجاد فضای سرکوب و خفقان برای زنان در واقع سنگ‌بناهای نظام خود را مستحکم‌تر می‌نماید و موجودیت خود را با بر پایه‌های سیاست استثمار و استعمارگری بر رنج زن بنا می‌نهد. دشمنی و سرکوب زن با هدف به چنگ انداختن ارزش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... می‌باشد. ارزش‌هایی که حاصل دسترنج‌های جامعه‌ی در پیرامون زن است.
زیلان تانیا ریاست مشترک کودار، با شرکت در برنامه ی راوین به بحث و گفتگو درباره ی فراخوان کژار جهت کارزار « نه به کودک همسری » و همچنین سیاست ژینوساید رژیم استبدادی ایران در قبال زنان و جوانان پرداخت
اشتغال فعالیت اجتماعی شدن انسان‌ها و روح پویای یک جامعه می‌باشد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید