برای اینکه بتوانم تعریف صحیحی از رفیق سارا داشته باشم، به این سخن رهبر آپو که می‌گویند: "تاریخ آغاز بردگی زن نانوشته مانده و تاریخ آزادی زن در حال نوشته شدن است" اشاره می‌کنم

معیارهای دفاع دولت و جامعه

صفحات اصلی1398/10/22

دفاعیت در اشکال مختلف سیاسی، نظامی، فکروفلسفه، جنسیت، نژاد، دین‌ وباوری شکل می‌گیرد
حضور و مشارکت در جنبش آزادیخواهی آپوئی PKK در چهلمین سالگرد تاسیس این جنبش با پیشاهنگی رفیق سارا برای ما نمود صیانت از شرافت و آزادی خویش است
روشن سازی اولین وابتدایی‌ترین نهاد اجتماعی جامعه همانا خانواده جهت نقد وارزیابی و رهیافتی اساسی در راستای تحقق جامعه‌ای اخلاقی وسیاسی امری گریز ناپذیر می‌باشد که بایستی برآن تامل نمود
خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی نقش بسیار تعیین کننده‌ای بر شکل‌گیری شخصیت و تربیت انسان‌ها برای ورود به جامعه دارد
برای ارزیابی صحیحی از جامعه، خانواده، حقیقت زن-مرد بایستی پیش از هر چیز در مورد واقعیات هر موجود زنده و موجودیت سخن گفت

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید