در سالگرد عملیات شهادت طلبانه فرمانده زیلان
برای سالگرد شهادت زیلان په پوله
جیهان چیا عضو مجلس کژار و شهرزاد حسرت عضو مجلس پژاك در رابطه با سالگرد جانباختن زیلان مصاحبەای با خبرگزاری فرات انجام دادەاند و از وی به عنوان نمونه یک زن انقلابی نام بردەاند.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید