ملودی زن

زنان1398/4/20

انسان موجودی بسیار ظریف و پیچیده است که هر بار پس از پیچ و تاب خوردن تارو پودش روزنه ای از روشنایی را در خود یافته و هر صبحگاه رخساره ای از عشق و امید را هویدا می سازد. انسان زمانی که روند تکاملی اش را به روایتی، دستهایش را از زمین بلند کرد، دریافت هر آنچه که پیرامونش به او هدیه بخشیده و پذیرای آن باشد و سرانجام به سطح گیتی برساند.
هیچ داستانی به اندازه ی سرگذشتبه بردگی کشاندن آزادی زن، من را با خشم و شوق مواجه نمی سازد وتحت تاثیر قرار نمی دهد. برای منآزادی زن، از آزادی خاک و فرهنگ ارجحتر است...
ندایی را از ژرفای وجودم می شنوم كه می گويد «گويی هدف كيهان، آزادی است ». به كرّات از خويش پرسيده ام كه آيا كيهان حقيقتاً به دنبال آزادی است؟ اينكه گفته شود آزادی جستجويی ژرف است كه تنها در جامعه ی انسانی مطرح می باشد، هميشه در نظرم ناقص جلوه كرده است؛ با خود انديشيده ام كه قطعاً جنبه ای مرتبط با كيهان دارد...
بررسی اجمالی بر وضعیت زنان در دولت روحانی ____ دیانا آورین

دموگرافی و زن

زنان1396/4/31

سیاست های دموگرافی در دولت ایران آرمانج ساریا

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید