روز هشت مارس روز جهانی زنان زحمتکش را به تمامی زنان کارگر و همه زنانی که در راه آزادی، برابری و دمکراسی مبارزه می کنند، همچنین رهبر آپو که در راستای پیشبرد مبارزات و آزادی زنان کورد تلاشهای فراوانی نموده، تبریک عرض کرده و یاد و خاطره همه زنانی که در راه آزادی و رهایی جان خود را فدا کرده اند را گرامی می داریم.

برای افکار عمومی

بیانیه ها1396/10/19

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید