LI XEYALAN DIGERIM

Çand Û Hûner1396/6/13

Ji serokê netewî re

Çand Û Hûner1394/12/12

Kameray Girîla3

Çand Û Hûner1394/7/30

Kameray Girîla3