Nalîn Bêrîvan- Endamê çapemeniya KJAR

Her kêlî kevok di guhê min de qêr dikîn

gazî min dikin ji bo ez wan ji wî halî derêxim

hemû dîmenên li ber çavên wan   winda bikim

lê mixabin tu caran  dîmen

li ber çavên  wan naçe  û  yê   neçe

 çav tu caran  tiştan   ji bîr nake  

yê hertim  li ber çavên kevokan zindî  bimine

çawa bûye şahîdê hemû bombardûmanan

çawa wêneyên şehîdan winda dibe

di nava barutê de ……………

çawa rihê  şehîdan  destê xwe radikin

dibêjin êdî bese ji zilma were ……

evane   hemû kevak dibine

yê çawa  ji bir bike

tenê bi baskekê  maye nikare bifire

li derdora  gorîstanan diçe û tê 

kevokên ku mirîn mirîne

yê ku mayîn ji li derdora gorîstanê

 diçîn û  tên  wek sêwîyan

 nafikirin  gorîstanan  berdin

biçin  welatên  xeriban

ji ber ku ew kevokane

li ser axa  xwe  zêrîn bûn.