تاریخ جنبش آپوئی از بدو تاسیس خود تاکنون همواره شاهد وجود انسانهایی بوده که با افکار، اندیشه و مواضع خویش در برابر پروسه های حساس مهر خویش را بر تاریخ زده و ایستار آنان به عنوان خط مشی فلسفی و فکری، هزاران پیرو داشته است.

دیلان جودی،عضو شورای هماهنگی کژار

تاریخ جنبش آپوئی از بدو تاسیس خود تاکنون همواره شاهد وجود انسانهایی بوده که با افکار، اندیشه و مواضع خویش در برابر پروسه های حساس مهر خویش را بر تاریخ زده و ایستار آنان به عنوان خط مشی فلسفی و فکری، هزاران پیرو داشته است. انسانهای آزاده هر زمان دارای  روحیه ای آزاد میباشند که هیچ گاه  در برابر ظلم وستم  سر تعظیم فرود نیاورده و تسلیمیت را برای خویش با مرگ یکسان انگاشته اند. برهمین اساس جهت مبارزه با ذهنیت اقتدارمحور ودستگاه قدرت تا آخرین قطره ی خون خویش  با فداکاری و جسارت مبارزه و جان خویش را فدا می نمایند.

 سرزمین مزوپوتامیا ، دیار الهگان و زادگاه انسانیت همیشه در پیشاهنگی نمودن برای توسعه و پیشرفت جامعه بشری، نقش آفرینی نموده است. در صفوف مبارزان آزادیخواهی،  زنان و مردان آزاده ای هستند که با اراده مندی و شیوه مبارزاتی بی نظیر خود در دشوارترین شرایط جان فشانی نموده و برای حیات آزاد مرگ را به جان می خرند. بدون شک هر عملیات مبارزاتی بازتاب اندیشه، افکار و احساسات مبارز است.

در تاریخ مبارزات جنبش آپوئی اندک نیستند چنین مقاطع حساس تاریخی و چنین مبارزانی که با خوانش صحیح هر مرحله، پاسخی کوبنده به دشمن داده اند. جنبش آپوئی که در عین حال جنبش احیای هویت زنان است در صفوف خود هزاران دختر جوان را آموزش داده تا به شیوه ای سازمانی در برابر ذهنیت مردسالار و دولتی مبارزه و برای آباد ساختن جامعه ای دمکراتیک و بر پایه آزادی زن مبارزه نمایند. رفقایی همچون سکینه جانسز(سارا)، بَسه، رَهشان، بیریتان وزیلان وهزاران زن قهرمان دیگر که جهت صیانت از ارزشهای والای انقلابی، به سمبل شخصیت آزاد و انقلابی مبدل شدند و شعار " مقاومت زندگی ست" بنیان مبارزات آنان بود.

 زینب کناجی با نام سازمانی "زیلان" اصالتا از دیار درسیم سرزمین سیدرضا و کانون نسل کشی کردها بود و در شرایطی بزرگ شد که هویت، زبان و فرهنگ مادری او مورد انکار واستحاله قرار گرفته و ادعای کُرد بودن مساوی بود با سرکوب و نابودی. دوران کودکی او همزمان بود با تشدید اختناق و نژادپرستی در ترکیه و انکار و امحای کردها. وی چنین رویکرد و سیاستی را برنتابید و پس از آشنایی با جنبش آزادیخواهی کرد و افکار آپوئی در محیط دانشگاه در سال 1995  به صفوف گریلا پیوست. یک سال بعد با آغاز اولین مرحله  توطئه بین الدولی در قبال رهبر آپو و همانطور که خودش در نامه ای که برای رهبر آپو نوشته بود، با آگاهی از اهمیت وجود رهبری برای مردم کردستان و زنان، اهمیت آن را بارها تاکید نموده بود. بنابراین با توطئه ای که علیه رهبری در سوریه انجام گرفت وی با هدف پاسخ به آن با یک اقدام فدائی خود را در میان رژه سربازان دشمن منفجر نمود. این اقدام زیلان دشمن را دچار شوک نمود و ضربه مهلکی به آنان وارد ساخت و به دشمنان رهبرآپو و کردستان درسی عبرت آموز داد که مبارزان راه آزادی در هر زمان و مکانی برای صیانت از رهبری و ارزشهای جامعه کرد آماده هستند. رفیق زیلان در سی ام حزیران سال 1996 بار دیگر روح بَسه و بیریتان ها و فرهنگ مقاومت زنان کُرد را احیا و در ایجاد خط مشی فدایی بودن در فلسفه آپویی پیشاهنگی نمود.

به دنبال شهادت رفیق زیلان (زینب کناجی) هزاران دختر جوان این سرزمین به سوی کوهستان ها روانه گشته و با انتخاب نام زیلان   راه مبارزه وی را تا به امروز تداوم بخشیدند. "لطیفه سلامت" با کد سازمانی زیلان پپوله نیز دختری پرازعشق وامید شرق کردستان با انتخاب نام زیلان راه مقاومت وادعای شهید زیلان (زینب کناجی) در کسب آزادی را برای خویش ملاک قرار داده و با عشق و علاقه ای بسیار به صفوف انقلاب پیوست. زیلان پپوله  با دلی پر امید و ادعائی زیلانی و با هدف آشنایی تمامی زنان شرق کردستان با فکر و فلسفه ی رهبر آپو و رهایی آنان از ذهنیت مردسالاری وظلم و فشار روانه کوهستانهای شرق کردستان گشته وبه فعالیتهای سازماندهی پرداخت. در این راستا و برای انجام وظایف خود وارد یکی از روستاهای منطقه مریوان می شود که در کمین سربازان نیروهای سپاه پاسداران قرار می گیرد و پس از مقاومتی طولانی به کاروان شهدای راه آزادی می پیوندد. آری بدین گونه هزاران زیلان به رهروان حقیقی آزادی در دیار الهه ها مبدل گشتند. زیلان وار زیستن فلسفه آزادی زنان در جنبش آپوئی است و روایت زیلانهای عصیانگر زاگرسی تا رسیدن به قله های آزادی ادامه خواهد داشت.

 

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید