سطح مبارزات جنبش آزادیخواهی خلق کرد هر روز گسترده تر و تاثیرگذارتر می گردد و در موازنات منطقه و جهان نقش تعیین کننده ای دارد.

سطح مبارزات جنبش آزادیخواهی خلق کرد هر روز گسترده تر و تاثیرگذارتر می گردد و در موازنات منطقه و جهان نقش تعیین کننده ای دارد. مبارزاتی که استقرار دمکراسی و آزادی زنان از پایه های اساسی آن است. زنان مبارز کرد هم اکنون از پیشاهنگان مقابله با استعمار، اشغالگری و ذهنیت مردسالاری هستند که در تمامی حوزه های اجتماعی نفوذ کرده است. زنان کرد در راستای برابری و برادری خلقها، آزادی زنان، دمکراتیزاسیون خاورمیانه و کردستان آزاد نقش مهمی بر دوش دارند. با گستردگی جنبش آپویی در منطقه و خاورمیانه، تهاجمات و شیوه جنگ ویژه علیه آن نیز هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد. در چند سال گذشته مورد هدف قرار دادن رهبران ارشد جنبش آزادیخواه کرد در برنامه دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای جای گرفته و تلاش برای از میان برداشتن پیشاهنگان آن همچنان وجود دارد.  زنان مبارز و پیشاهنگ کرد نیز از این هجمه های غیراخلاقی و ناانسانی مستثنی نیستند. در روزهای اخیر توهین به شخصیت ریاست مشترک ک.ج.ک، کنفدرالیسم جوامع کردستان، بسه هوزات یکی از نمونه های کونسپت جنگ ویژه علیه جنبش آزادیخواهی خلق کرد است. شبکه 24 که از سوی احزاب خائن اقلیم کردستان مدیریت می شود با استفاده ابزاری از برخی از شخصیتهای مارژینال و خائن در تلاشند دامنه جنگ ویژه را گسترش دهند. این اقدامات در حالی صورت می گیرد که خائنان و نوکران دشمنان خلق کرد به بن بست سیاسی و اجتماعی رسیده و خلق کرد به این واقعیت واقف اند تنها جنبشی که قادر است آزادی و دمکراسی را در منطقه به ارمغان آورد، جنبش آپوئی است. بنابراین با تمامی امکانات و به ویژه رسانه ها در صددند طرحهای جنگ روانی خود را اجرایی نمایند.

کژار، جامعه زنان آزاد شرق کردستان چنین توهین غیراخلاقی به زن مبارز کرد، بسه هوزات را محکوم نموده و خواهان عذرخواهی این شبکه از تمامی زنان آزاد است. زیرا در نمود شخصیت بسه هوزات به تمامی زنان مبارز و پیشاهنگ توهین شده است. مبارزات زنان کرد در چهل سال اخیر در برابر هر گونه جنگ ویژه دشمنان نه تنها تضعیف نشده بلکه هر روز توسعه یافته تر و تاثیرگذارتر گشته است و هیچ حزب، شخصیت و یا دولتی قادر نخواهد بود به هر صورتی خللی در وسعت و گستردگی مبارزات زنان کرد وارد نماید.

جامعه زنان آزاد شرق کردستان - کژار

 31/07/2019

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید