‎جامعە زنان آزاد روژهلات کردستان "کژار"، بە مناسبت سی‌ام ژوئن، سالروز عملیات فدایی زینب کناجی، پیشاهنگ مبارزەی زنان کرد و دهمين سالروز شهادت لطیفە سلامت بیانیەای را منتشر نمود.

‎زینب کناجی با نام سازمانی "زیلان"، روز ٣٠ ژوئن ١٩٩٦ در عملیاتی فدایی بە قلب ارتش اشغالگر ترکیە ضربەی سهمگینی را وارد کرد و پس از این عملیات قهرمانانە، "زیلان" بە سمبل مبارزەی خلق کرد و زنان آزادیخواە کردستان مبدل شد.

 
‎لطیفە سلامت هم با نام سازمانی "زیلان پپولە" روز ٣٠ ژوئن ٢٠٠٧ در فعالیتهای عرصەی مریوان در روژهلات کردستان از سوی سپاە جهالت رژیم اسلامی ایران بە شهادت رسید.
‎متن بیانیە کژار در بيستمين سالروز شهادت زینب کناجی و دهمين سالروز شهادت لطیفە سلامت از این قرار است:
 
‎"زیلانها با مقاومت و مبارزه در برابر آزادی‌ستیزان و زن ستیزان به حقیقت زن آزاد پیوستند
‎جنبش آزادیخواهی خلق کورد بر زنده گرداندن اراده‌ی آزاد زنان و مبارزه در راه آزادی با پیشاهنگی زنان شروع انقلابی عظیم را نوید بخشید و با ارائه‌ی ایدئولوژی زن آزاد از طرف رهبر آپو معیارهای زندگی آزاد و حقیقت آزادی را در ذهنیت زن آزاد نمود عینی بخشید و به تعریفی نو از زن پرداخت. زنان قهرمان و آزاده‌ای در مدت 40 سال مبارزه و مقاومت پ.ک.ک خود را در آزادی و مبارزه معنا کردند و به تاریخ زن برده و کوردستان مستعمره و خلق دربند پایان دادند. اینچنین خود، تاریخ زن و آزادی را با فدانمودن جان خویش نوشتند. یکی از این بزرگ زنان تاریخ مبارزه‌ی خلق کورد زینب کناجی با کد سازمانی زیلان بود زنی از دیار مقاومت و مبارزه که دشمن سالهای سال آسمیلاسیون فرهنگی و زبانی را بر آنان تحمیل کرده بود با این تصور که دیگر کورد بودن خود را انکار کرده باشند ولی شهید زیلان با عملیات فدایی خود خط بطلانی بر خیال موهوم دولت فاشیست ترکیه کشید او با شعار من عاشق زندگی هستم این عملیات بزرگ را بدون کوچکترین گمانی با موفقیت به انجام رسانید. با شهادت رفیق زیلان جنبش آزادیخواهی زنان در پ.ک.ک اقدام به ایجاد حزب زنان آزاد نمود تا جوابی باشد به پیام بزرگ و تاریخی رفیق زیلان که به مانیفست آزادی در سازمان بدل گردید بدان معنا که زن به نیروی مستقل سازماندهی، ایدئولوژی و سیاسی دست یافته است و توان استقلال در حزب بودن را کسب نموده است.
‎در روز 30 ژونن 2007 نیز زیلان په‌پوله عضو اتحاد زنان شرق کوردستان( YJRK) در روستایی از توابع مریوان که به مناسبت سالروز عملیات زینب کناجی (شهید زیلان)و شناساندن فکر و اراده‌ای ایشان به زنان شرق کوردستان سمینار می‌داد در طی درگیری با نیروهای مزدور و سپاهی رژیم تا به آخر مبارزه و مقاومت نمود و درحالی‌که به سختی زخمی شده بود و حاضر به لو دادن رفقای خود نشد ایشان را به پشت ماشین بستند و به شهادت رساندند در آن روز تاریخی زیلان په‌پوله با روح تسلیم ‌ناپذیری زینب کناجی در برابر سپاه جهل و نیروهای زن ستیز و آزادی ستیز مقاومت ‌کرد و خود به زیلان قهرمان شرق کوردستان بدل گشت. ایشان همچنین اولین شهید اتحاد زنان شرق کوردستان( YJRK) هستند.
‎با پیشاهنگی و نیروی مبارزه و مقاومت زنان وبا توان مدیریت زن، روژآوا به نمونه‌ی سیستم مدیریت دمکراتیک خلقها بدل گشت و به تعریفی نو از زن در خاورمیانه و مخصوصا زن کورد درذهنیت جهانیان منجر گشت. اکنون نیز در باکور(شمال) کوردستان با اعلام خودمدیریتی و باز با پیشاهنگی زنان، مبارزه‌ای بزرگ و تاریخی انجام می‌گیرد رژیم فاشیست ترکیه با وحشیانه‌ترین شیوه‌ها به ادامه دهنده‌ی اعمال غیرانسانی همزاد خود یعنی داعش تبدیل گشته است اکنون نیز باز زیلانها در باکور هر روز سربلند و آزاد تسلیم ناپذیری را فریاد می‌زنند و دشمن را در برابر اراده‌ی خود به زانو درمی‌آورند. شهید دوغا و شهید آیلم باز زیلانی دیگر هستند و دشمن هراسناک از زنان کورد و زنان مبارز به قتل‌عام کودکان و مردم مدنی می‌پردازد و آمار واقعی کشته‌ها و تلفات سربازان خود را همچنان انکار می‌کند زیلان از درسیم برخاسته و در استامبول و آنکارا و... انتقام قتل‌عام‌ زیرزمین‌های جزیر و سور آمد را از فاشیست‌ها می‌گیرد. 
‎باید در شرق کوردستان نیز هماهنگ با روژآوا و باکور کوردستان و ویژگیهای خاص این بخش از کوردستان به سازماندهی و دفاع از ارزشهای خلق مان پرداخته و امیدی که در دل خلق مان در شرق کوردستان برای رهایی و آزادی پدید آمده را، پاسخگو باشیم مبارزه کردن با روح مقاومت و تلاش در راه آزادی و رهایی خلقمان با سمبلهای زن آزاد رفیق زیلان پپوله، ژین، مزگین و ... در این میان بدون شک نقش ه.پ.ژ بسیار مهم و کلیدی است که هم به سازماندهی زنان و هم دفاع از آنان در برابر سیاستهای پلید رژیم مستبد و فاشیست ایران خواهد پرداخت. رژیم در پی شکستن اراده و روح آزادیخواهی زنان کورد و به تبع آن خلق مان هست و این خود نشان دهنده ی این است که زنان در روژهلات به سطح بالایی از آگاهی رسیده اند و از مخالفان اصلی سیاستهای رژیم به حساب می آیند به همین دلیل نیز مورد تهاجم آنان قرار می گیرند. در این میان باید روح مقاومت و عدم تسلیمیت و طرز مبارزه ی رفیق زیلان په‌پوله را اساس زندگی و مبارزه ی خود قرار داده و آن را به زنان دیگر نیز منتقل نماییم. .با این شیوه در واقع همه دوست‌داران انسانيت، حقيقت جنگ ما و رابطه آن‌را با انسانيت درك خواهندكرد. مبارزه ی ما بر اساس روح فدایی و ایستار مقاوم شهیدانمان است.
 
‎ما بايد با اعتقاد به ارزش‌ها، پایبندی به اصول اخلاقی و وجدانی مان تنها به موفقیت و آزادی بیاندیشیم تا بتوانیم در برابر همه ی دشمنان و استعمارگران از زنان، خلقمان و همه ی خلق های ستمدیده و دردکشیده حمایت نماییم انچه را که رهبریمان از ما انتظار دارند ایجاد جامعه ی آزاد و دمکراتیک است که در آن تمامی تفاوتمندی‌ها در کنار هم و با هم به زندگی ای آزاد و اراده ای آزاد دست یابند. و این امر مهم با پایبندی و اصرار بر خط مشی رفقایی چون زیلان که روشنی راه ما در مبارزه و زندگی مان هستند میسر خواهد شد. با همین روحیه و ذهنیت نیز ما در تصمیم خود بر اساس انقلاب در شرق کوردستان با پیشاهنگی زنان مصمم بوده و با روشن کردن آتش انقلاب در واقع دین خود را به شهیدان زینب کناجی و زیلان پپوله و همه‌ی شهیدان ادا می کنیم. ما با تصمیم مبارزه ای بزرگ و خستگی ناپذیر تا رسیدن به پیروزی لحظه ای از پای نمی نشینیم.
 
‎جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان (کژار)
2016. 27.6"
 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید