هیوی دیرک عضو کمیته‌ی آموزشی جامعه‌ی زنان آزاد شرق کردستان (کژار) طی حضور در برنامه‌ی راوین به بحث و گفتگو در باره‌ی وضعیت زنان و روز ۳۰ حزیران پرداخت.

هیوی دیرک عضو کمیته‌ی آموزشی جامعه‌ی زنان آزاد شرق کردستان (کژار) طی حضور در برنامه‌ی راوین به بحث و گفتگو در باره‌ی وضعیت زنان و روز ۳۰ حزیران پرداخت.

هیوی دیرک در ابتدا با اشاره به وضعیت کنونی زنان گفت: در سده بیست‌و‌یکم، خط مقاومت و مبارزه‌‌ی زنان به ‌مراتب بیشتر شده است؛ موضع گیری نیروهای مرکز‌گرا و تمامیت‌خواه علیه جامعه‌ی زنان حاصل این مقاومت‌ها می‌باشد.

او در ادامه‌ی سخنانش افزود: اکنون وضعیت زنان در ایران و روژهلات کردستان در تمامی حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روبه وخامت نهاده و به موازات آن نظام ایران پدیده‌ی قتل زنان را ترویج داده و بدان مشروعیت می‌بخشد. وی همچنین دست ‌نشان ساخت پدیده‌ی قتل مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی است.

دیرک افزود: پدیده‌ی قتل زنان موجبات قدرت‌مندتر شدن ذهنیت اقتدارگرای مردسالار را فراهم آورده است که سران حاکمیت این امر را  در راستای استقرار و استحکام بخشی به نظام استثماری خویش بکار می‌گیرند. از یک‌ سو جامعه را با مسائل و پدیده‌های روزانه درگیر نموده و از سوی دیگر حوزه‌ی نفوذی استثماری خویش را گسترش داده و با اجرا و تدوین قانون اساسی، عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی زنان را محدود می‌کند. سیستم غاصب در صدد بوده و هست تا تاریخ پنج‌هزار ساله‌ی زنان را بدست فراموشی بسپارد و سرکوب‌گری‌ و خشونت‌‌های اعمال شده بر جامعه‌ی زنان را مشروعیت بخشد. به همین دلیل زنان باید از تحمیل اجباری سیاست‌های اعمال شده بر خویش سرباز‌دارند و در حفظ و صیانت از تاریخ مبارزاتی ومقاومتیشان همیشه کوشا باشند.

هیوی دیرک عملیات فدایی زینب کناجی، زیلان را چنین تشریح نمود: عملیات فدایی شهید زیلان اثباتی بود بر موضع‌ او در برابر نیروهای هژمونیک و مرکزی گرا که درصدد از میان برداشتن رهبر عبدالله‌ اوجالان با توطئه‌ای بین‌الدولی بودند و مهم‌تر این‌ که   با هدف قرار دادن گریلای زن، پ‌.ک‌.ک را مورد هدف قرار دهند. وی در ادامه افزود: رهبر عبدالله اوجالان عملیات شهید زیلان را مانیفست آزادی عنوان کرد و آن را به خط مانیفست آزادی زن در پ.‌ک.‌ک تعریف نمود.

هیوی دیرک عملیات، هدف، مقاومت و مبارزه‌ی زیلان پپوله را همانند شمعی که در تاریکی افروخته می‌شود عنوان و گفت: شهادت شهید زیلان پپوله دریچه‌ای از اراده، نیرو، باوری و امید را برای جامعه‌ی زنان ایران و روژهلات کردستان گشود و در پایان سخنانش چنین گفت: زنان ایران و روژهلات کردستان باید ادامه‌ دهنده‌ی خط مقاومتی و مبارزاتی زیلان‌ها گردند و آن را اساس و مبنای فعالیت‌های خود قرار دهند.

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید