نشریه‌ی زنان شرق ارگان زنان آزاد شرق کوردستان‌- کژار

نشریه‌ی «زنان شرق ارگان جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان - کژار شماره‌ی بیست وچهارم منتشر شد

مقالات این فایل؛

ملت دمکراتیک وحیات اجتماعی-رهنمود رهبری
 
زنان تجسم دانش وحافظه ی تاریخ-کژار
 
زنان آغازگران انقلاب انسانیت-کودار 
 
پیشرفت زنان رمز موفقیت وپیروزی-پژاک 
 
ایستارزنان لازمه ی آزادی-HPJ
 
علم حقیقی نهفته در جوهرزن-ژنئولوژی کژار 
 
زن آزاد سمبل جامعەی آزاد-کمیت هی اجتماعی کودار 
 
روزنەی تنفس زن شکست نظام زن ستیز-کمیتەی- دیپلماسی کژار 
 
رسانه چالش بسیار ظریف وپیچیده-کمیته ی رسانه ی کژار

جهت دانلود نشریه‌ کلیک نمایید

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید