نشریه‌ی زنان شرق ارگان زنان آزاد شرق کوردستان‌- کژار

نشریه‌ی «زنان شرق ارگان جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان - کژار شماره‌ی بیست و سوم منتشر شد

مقالات این فایل؛

حمله هژمونیک مدرنیته کاپیتالیستی وبحران خاورمیانه-رهنمود رهبر اوجالان

نحوه تأثیرگذاری جنگ کنونی برزنان-رهنمود کژار

خاورمیانه گهواره مدرنیته دمکراتیک وکاپتالیسم-روناهی سرحد

فرهنگ؛گرفتار در چنگال جنگ-شروین زیلان

بسه شاماری - کیش ومات گشتن اقتصاد در عرصەی جنگ 

فقرآموزشی در سایەی جنگ-دیاناآورین

مهاجرت سرابی در صحرای جنگ-شیرین رودین

 ما سازندگان حقیقی تاریخ هستیم-میسا ژیا

خیال کودکان زیرآوار جنگ-نالین کرماشان

جهت دانلود نشریه‌ کلیک نمایید

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید