مانیفست آزادی زن

کتاب1397/9/24

روشن ساختن نقش زن در داستان«انسان چگونه تکامل یافت؟» از سوی ما، به عنوان جنبش زنی که ادعای آزاد کردن کل جامعه را دارد، از لحاظ بازگشت انسان به گوهر راستینش اهمیتی حیاتی دارد...

مانیفست آزادی زن با نگاهی نقادانه و چشم‌اندازی تاریخی بر مبنای تکست‌های اوجالانی به مسایل اکنونی و تاریخی زنان پرداخته است. در این کتاب به صورتی بنیادین چگونگی گذار زنان از معرفت‌شناسی اکنونی به پارادایمی دموکراتیک و آزادی‌خواهانه به بوته‌ی نقد نهاده شده است. 

جهت دانلود pdf کلیک نمایید

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید