حکومت AKP جهتِ سرکوب فعالیت ها و مبارزات آزادیخواهانه ی خلق ها و بویژه خلق کورد، درصدد است که صدای آزادی را نابود سازد. این تهاجمات روز به روز افزایش می یابد، بدون شک در برابر فاشیزمی که حکومت AKP در سراسر ترکیه عملی می سازد،

بریوان سنه                                    

حکومت AKP جهتِ سرکوب فعالیت ها و مبارزات آزادیخواهانه ی خلق ها و بویژه خلق کورد، درصدد است که صدای آزادی را نابود سازد. این تهاجمات روز به روز افزایش می یابد، بدون شک در برابر فاشیزمی که حکومت AKP در سراسر ترکیه عملی می سازد، مقاومتِ خلق ها بویژه خلق کورد به پیشاهنگی زنان ، روزانه افزایش می یابد. نمونه ی بارز آن، اعتصابِ غذای رفیق لیلا گوون، ناصر یاغز و رفقای زندان و مقاومت خلق است. حکومت AKP بیشتر از گذشته در تنگنا قرار گرفته است وافزایش تهاجماتش نشان از عدم ناتوانی در برابر صدای آزادیخواهانه ی خلق است. بمباران های هوایی در کوهستان، هجوم به زندان و مادران صلح، دستگیری فعالین اجتماعی و ... تنها به منظور کاهش و در نهایت نابودی مبارزات می باشد. این تهاجمات تنها مختص به امروز نبوده و در زمان های گوناگون علیه خلق ها بکار گرفته شده است، اما در برابر آن ها نیز ما شاهد مقاومت روزافزون و گسترش سطح مبارزات در طول تاریخ بوده ایم. برای نمونه مقاومت کنونی در زندان، بار دیگر روح مقاومت زندان در دهه ی 80 را در ذهن مان تداعی می سازد. همانطور که در دهه ی 80 جنبش آزادی علیه فاشیزم به مبارزه برخواست امروز نیز همان روح مبارزه به اوج رسیده است. ما اوجگیری را بی وقفه و به شکلی پیروزمندانه دنبال می کنیم . از این زیباتر چه چیزی وجود دارد؟ این اوجگیری با ارزشهای یک خلق و انسانیت پیوند دارد. و از این رو دست ازتلاش در برابر این تهاجمات برنداشته و تسلیمیت را برای خود لایق نمی دانیم، صدها وهزاران تن با اراده ای قوی، با ایمان غیرقابل شکست به سوسیالیسم، جنبش و رهایی خلق کرد وکردستان، که با قهرمانی و مقاومت ،همان طوری که همه ی دنیا می دانند و نظاره گر آن هستیم، در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها، با فدای جان خود و شهادت، در برابر رژیم ترکیه به پایداری بزرگی دست زده اند آنها هرگز نترسیده اند و ضعف و خللی در اراده ی خود راه نداده اند. تمامی این مقاومت ها نیز بر اساس فکر و ایدئولوژی است که رهبر آپو به ما آموزش داده است. در خاورمیانه حتی درتمام دنیا تا به امروز هیچ نیرو و جنبشی نتوانسته چنین مقاومتی از خود نشان دهند و این نیز مهر تأییدی است در تمامی طول تاریخ انسانیت. با به دست گرفتن اعتصاب غذا و پیشاهنگی رفیق لیلا گوون و دیگررفقای آزادیخواه که آماده هستند از همه چیز خود دست بکشند اعم از بینایی، شنوایی و......که در برابر اختلال بیولوژیکی از خود مقاومت نشان دادند در مقابل حکومت اقتدارمدارAKP ،وهمه اینها چه اراده ای می خواهد؟ اراده ای که در فراسوی آن بیشتر اتکای آزادی در شخص رهبرخلق کورد عبدالله اوجلان را خواهان است .آزادی در شخص رهبرآپو به معنای آزادی کیهان، آزادی جامعه بشریت، آزادی زنان وطبیعتی است که در آن انسانیت جای گرفته و تنها برای خلق کورد نیست بلکه تمامی مخلوقات را در برمی گیرد. به همین جهت تهاجمات سیستم AKP در برابر روشنفکران و تمامی کسانی که بر اساس فکر و فلسفه رهبر عبدالله اوجالان حرکت می کنند وفعالیت های خود را پیش می برند در راه برقراری صلح و آشتی و آزادی  مورد سرکوب قرار می گیرند ،بخصوص با هجوم بردن بر سر مادران صلح که به طرز ناخوشایندی بر آنها تحمیل می کنند ، با افزایش روز افزون آنها که هر روز با ارده ای قوی به فعالیت خود ادامه می دهند و لیکن آن مادران صدای فریادهایشان را هیچ کم نمی کنند. بلکه با مقاومتی که از خود نشان میدهند و با برسر کردن روسری های سفید خود وبا تجمع جلوی زندان وخیابانها به فعالیت های خود در برابر رژیم فاشیست ادامه می دهند . حکومت دولت مدار AKP بخوبی آگاه است که نمی تواند مقاومت و ایستادگی ما را بشکند و ایدئولوژی رهبرعبدالله اوجالان را از میان بردارد زیرا آنقدر از آن ایدئولوژی می ترسند که هیچ از آزاد شدن رهبر خلق کورد ،از آزادی تمامی زندانیان وحتی فریادها و دست های زنجیره وار آن مادران در هراس و تنگنا قرار گرفته اند.                                                                                                       

هزاران  درود و هزاران دسته گل پیشکش مقاومت رفیق لیلا گوون و ناصر یاغز وتمامی رفقای دیگر زندان که با استوار ماندن خویش  تا رسیدن به هدفشان که آزادی رهبر خلق کورد و جامعه انسانیت است پایدار می مانند .

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید