نشریه‌ی زنان شرق، شماره‌ی 28 نشریه ‌زنان شرق منتشر گردید. این شماره زنان شرق به نهاد خانواده در ایران اختصاص دارد.

خوانندگان محترم نشریه‌ی زنان شرق، شماره‌ی 28 نشریه ‌زنان شرق منتشر گردید. این شماره زنان شرق به نهاد خانواده در ایران اختصاص دارد. در این شماره مقالاتی در باب خانواده، نقش دولت، آموزش و مدرنیته ی سرمایه داری وجود دارد در عین حال به راههای ایجاد خانواده ی دموکراتیک نیز پرداخته شده است. بری دریافت مجلە اینجا را کلیک بکنید.

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید