نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق تلفیق گشت. بنابر تغییرات در فعالیت رسانه‌ای سال جاری نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق یکی گشت.

نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق تلفیق گشت. بنابر تغییرات در فعالیت رسانه‌ای سال جاری نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق یکی گشت. نشریه‌ی کژوان که نشریه‌ای ایدئولوژیک، نظامی و فرهنگی نیروی دفاع زنان « ه پ ژ » می‌باشد از این‌پس مطالب و مقالاتش، حول محور موضوعات دفاعی را در نشریه‌ی زنان شرق منتشر می‌کند. مخاطبان نشریه‌ی کژوان و زنان شرق از این‌پس می‌توانند در نشریه‌ی زنان شرق مطالب خود را دنبال کنند.

شماره‌ی ۲۶ نشریه‌ی زنان شرق به خشونت‌های اعمال بر جامعه‌ی زنان اختصاص داده ‌شده. در این شماره سعی نمودیم با ارائه‌‌ی تحلیل و ارزیابی جامعه‌ به چگونگی و اعمال شیوه‌های خشونت بر جامعه‌ی زنان بپردازیم.

جهت دریافت نشریه اینجا را کلیک کنید

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید