زنان شرق شماره ۱۸

صفحات اصلی1396/12/15

ویژهنامهی مجلهی زنان شرق منتشر شد. این ویژهنامه اختصاص دارد به هشت مارس روز جهانی زنان کارگر دنیا و مقالاتی در باب تاریخ مبارزات زنان در سطح دنیا و کوردستان و مقایسهای بین جنبشهای فمینیستی و جنبش آزادیخواهی زنان کورد و همین طور نقش زنان مبارز کورد در کوردستان و خاورمیانه .  دربخش دوم مقالاتی به قلم روتیندا انگین و اویندار آرارات در مورد شخصیت عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد و تاثیر وی در پیشبرد مبارزه زنان کورد وجود دارد. آخرین بخش مختص به نوروز و تاریخ آن در کوردستان است.

جهت دانلود کلیک نمایید

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید