دیدار

اخبار1395/4/25

در دیداری با گریلا های ه.پ.ژ و ی.ر.ک(روژهلات کوردستان)درباره آزادی رهبر خلق کورد، رهبر آپو و انقلاب و مقاومت باکور کوردستان اظهار داشتند که: پیش از هر چیز درود ، احترام و عشق خود را نثار رهبر آپو می کنیم. مقاومت رهبر آپو در زندان امرالی نه تنها مقاومت رهبری که مقاومت همه ی خلق کورد و انسانیت است. مقاومت، آزادی در برابر بردگی و استعمار است.

 رهبر آپو تنها یک شخص یا رهبر خلق کورد نیست بلکه نماینده و سمبل همه ی خلق های خاورمیانه و رهبر انسانیت است. ما برای آزادی رهبرمان همه ی توان خود را به کار می گیریم و حتی لحظه ای هم از مبارزه و مقاومت باز نمی ایستیم. ما به خط مشی شهیدان و رهبرمان وفادار خواهیم ماند. رهبر آپو تنها جسما زندانی است اما فکر و روح او آزاد است.همانطور که خود او نیز می گوید:"من انسانی آزاده ام" و این موضع ایشان همه ی سیاست های دشمنان خلق کورد را بی اثر کرده و بالعکس هر روز مقاومت و مبارزه را از سر می گیرد.

همچنین در ادامه گریلاهای ه.پ.ژ و ی.ر.ک با اشاره به مقاومت باشکوه باکور کوردستان

این انقلاب را ادامه دهنده و عین مقاومت امرالی خواندند  و ابراز داشتند که: به این مقاومت درود می فرستیم و می گوییم که با جان خود از خلق مبارز و قهرمانمان در باکور کوردستان  حمایت می کنیم و برای فدا کردن جان خود برای آزادی خلق مان آماده ایم. بی شک جایی که مقاومت و مبارزه در آن در جریان باشد؛ طلوع آفتاب آزادی و پیروزی حتمی است. خلق کورد همانطور که در انقلاب روژآوا به جهانیان نشان دادند که مرزهای جغرافیای نمیتواند همدلی و اتحاد ما را تحت تاثیر قرار دهد. با همان همدلی و یکرنگی انقلاب باکور را هم به پیروزی می رسانیم.

از همین رو نیز از خلق مان در بخش های دیگر کوردستان به ویژه روژهلات کوردستان خواستاریم که از مقاومت و انقلاب باکور صیانت کرده و با حضور در صفوف گریلا و ی.پ.س و ی.پ.س زن گامی برای آزادی رهبر آپو و کوردستان بردارند. باید دختران و پسران جوان از پیرانشهر و بانه و سنه و مریوان تا ارومیه و ماکو و سلماس مرزها را از میان بردارند و در میدان مبارزه در کنار خلق خود باشند.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید