دو انسان

فرهنگ و هنر1398/4/20

(تقدیم به همه شهدای اعدام)

(تقدیم به همه شهدای اعدام)

 

هماره گفتیم نه

و نه همچنان آن دیواری خواهد ماند

که ما را نشستگان دو سرزمین جداگونه خواهد نمود

شمایان را آسودگی آن نرسیده میهمانی است که هیچگاه در تاریکستان اندیشه‌تان اطراق نخواهد کرد

و ما را آزادی در انتظار است!

طنابی بر گردن ما و طنابی بر رؤیاهای شبانه شما،

درد کدام یک را  تحمل توانستن باید!؟

از دریچه تنگ این چهاردیوار،

 خارج از محدوده دنیا و زمان

شکوفه ایمان لب به خنده وانموده

و ترس فروریختن، ترک بر پیکر کهنسال دیوار نقش نموده!

ما را ترس مرگ هرگز نبوده

ما زادگان مرگ و عصیانیم!

بر فراز دار، به سخره می‌گیریم حقارتِ زیستنی شماگونه را

و بلندای زیستن سهم آزادگان خواهد بود!

و شمایان را تا که هستید

نفرین خاک همراه خواهد بود

و نه خاک و نه آسمان را مأمنی برای آرامش نخواهد بود

 آرین زانا

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید