از اردیبهشت ماه سال ۲۰۱۵ ائتلاف آ.ک.پ و م.ه.پ مانع از ملاقات وکلا و خانواده‌ی رهبر آپو با وی بوده‌اند و سیاستهای ایزولاسیون و تجرید دشوار بر روی رهبر خلق کورد که در هیچ یک از نرمهای حقوقی نمی‌گنجد، همچنان ادامه دارد.

وضعیت سلامت و امنیت رهبری هر زمان به عنوان سیاست جنگ ویژه علیه خلق کورد و جنبش آزادیخواهانه به کار برده شده است. انتشار ادعاهایی در مورد وضعیت سلامتی رهبری که در روزهای اخیر در رسانه‌های ترکیه منتشر شده در واقع بخشی از سیاستهای ویژه و تداوم توطئه علیه وی است. آخرین دیدار با رهبری با برادر وی محمد اوجالان در سال گذشته بود و بعد از این دیدار تاکنون هیچ اطلاعی در رابطه با وضعیت ایشان وجود ندارد. در چنین شرایطی خلق کورد و افکار عمومی در مورد چگونگی وضعیت ایشان اطلاعی در دست ندارند.

بنابراین بایستی در کوتاهترین زمان با رهبرمان دیدار صورت گرفته و وضعیت ایشان با افکار عمومی در میان گذارده شود. در مورد شرایط رهبر آپو بیانیه‌های دولت ترکیه قابل اطمینان نبوده و برای خلق کورد دارای اعتبار نیست. در چنین پروسه‌ای هم اکنون در کوردستان و اروپا خلق کورد برای آزادی رهبر آپو مبارزه و فعالیت می‌نمایند. همه‌ی دنیا بایستی به این واقعیت مهم واقف باشند که وضعیت رهبری برای ما به مثابه خط قرمز است و مسئول هر گونه اقدام علیه وی دولت ترکیه و تمامی دولتهایی است که در این توطئه نقش داشته‌اند. تمای سیاستهای ایزولاسیون و تجرید رهبری در راستای تضعیف اراده و در عین حال قطع ارتباط وی با خلق، زنان و جوانان است.

از سال ۱۹۹۸ بدین سو سیاستهای سیستماتیک برای شکست اراده علیه رهبر آپو وجود دارد؛ در واقع این سیاستها در برابر زنان، جوانان و تمامی انسانهای فرودست است. لیکن این اقدامات هیچ گاه به اهداف خویش نرسیده چرا که رهبری خویش را به تمامی از ذهنیت مدرنیته‌ی کاپیتالیست رها ساخته و انسانی آزاد است. شخصیتی که به طور صحیح کاراکتر مدرنیته‌ی کاپیتالیست را تحلیل نموده و چگونگی مبارزه‌ در مقابل این سیستم را به شکلی پراکتیکی و تئوریک ارائه نموده است. به همین دلیل نیروهای کاپیتالیستی در مقابل رهبری و تفکرات ایشان درمانده و با شکست مواجه شده‌اند و طرف پیروز در مقابل تمامی اعمال توطئه‌گرانه رهبری بوده است. هضم چنین واقعیتی برای قدرتهایی که پایه‌های خویش را بر روی انکار و امحای کوردها بنا ساخته‌اند ، دشوار بوده و بدین ترتیب انزوا بر رهبری را عمیق‌تر نموده و ابتدا وی را مورد هدف قرار دادند. اشغال کرکوک، زاپ، مخمور و شنگال بخشی از این تهاجمات است. یکی دیگر از این اهداف، اشغال ادلب و پلان برای حمله به عفرین و دستاوردهای کوردها در روژآوای کوردستان و به طور کلی پاکسازی کوردها و مبارزات آزادیخواهی خلق کورد است. دولتهایی همانند ایران ، روسیه، و آمریکا بخشی از این توطئه علیه رهبری هستند.

ما زنان هر زمان در راستای آزادی وی مبارزه‌ی خویش را پیش برده‌ایم چرا که راه رهایی از قید و بندهای اسارت و مبارزه برای آزادی را رهبر آپو به ما نشان داد. رهبر آپو آزادی زنان را پایه‌ی تمامی آزادیها تعریف نموده بنابراین امنیت، آزادی و مقاومت رهبر آپو، امنیت، آزادی و مقاومت ماست.

ما زنان آزادی خویش را در آزادی رهبر آپو دیده و هم اکنون در تمامی قیامهایی که در کوردستان و اروپا برای آزادی رهبر آپو انجام می‌گیرد زنان پیشاهنگی می‌کنند و تا آزادی وی همچنان فعالیتها و مبارزات ما ادامه خواهد داشت.

در پروسه‌ی توطئه ۱۹۹۹، روژهلات یکی از بخشهایی بود که بیشترین اعتراض و واکنش در مقابل این توطئه صورت گرفت و بایستی بار دیگر این موضع خویش را نشان داده و این مسئولیت ابتدا بر دوش زنان و جوانان روژهلات است که به طور فعال در صفوف مقدم این اعتراضات جای بگیرند.

در انتها تمامی مردم روژهلات کوردستان به ویژه زنان و جوانان را به مبارزه‌ای فعال و ارتقای مقاومت در مقابل این اقدامات فرامی‌خوانیم و این پیمان را با خلقمان می‌بندیم که تا آزادی رهبرمان با همت و اراده مبارزه‌ی خویش را تداوم خواهیم بخشید.


 

با دورد و احترامات انقلابی

کوردیناسیون کژار

17.10.2017


 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید