برای عموم و رسانه

صفحات اصلی1398/5/31

ذهنیت فاشیستی و دیکتاتوری AKP-MHP که اقتدار و بقای آن باخطر فروپاشی مواجه است به‌صورت آگاهانه خلق کرد و تمامی نهادهای دموکراتیک وابسته به آن‌ها را مورد تهاجمات ناانسانی خود قرار می‌دهد

 ذهنیت فاشیستی و دیکتاتوری AKP-MHP  که اقتدار و بقای آن باخطر فروپاشی مواجه است به‌صورت آگاهانه خلق کرد و تمامی نهادهای دموکراتیک وابسته به آن‌ها را مورد تهاجمات ناانسانی خود قرار می‌دهد. در انتخابات ۳۱ مارس علی‌رغم تقلب در انتخابات از سوی AKP-MHP و متحدانش بازهم اراده‌ی خلق‌ها پیروز نهایی بود. با شکست بزرگ این ائتلاف همانند سایر سیستم‌های دیکتاتوری رویکردی خشونت‌آمیز و خصمانه در قبال اراده‌ی دموکراتیک خلق‌ها اتخاذ کردند و روسای شهرداری‌هایی را که از سوی مردم انتخاب شده بودند را برکنار و افراد انتصابی خود را جایگزین کردند.     

در سال 2016 نیز شهرداری شهر آمد به‌همراه بسیاری از مسئولین شهرداری از سوی ذهنیت فاشیستی اردوغان اشغال گردید.  خلق کورد  بار دیگر در روز 31 مارس اراده و موضع خویش را در برابر ذهنیت ضد دمکراتیک و فاشیستی AKP-MHP نشان دادند. ذهنیتی که تک‌تیپی و نژادپرستی را ترویج می‌دهد به‌هیچ عنوان پیشرفت و ارتقای سطح مبارزات آزادی‌خواهی خلق کورد را نپذیرفته و اکنون نیز که با شکست سیاسی بزرگی مواجه شده در برابر دموکراسی کودتایی را طراحی و اجرایی نموده است. ذهنیت فاشیستی AKP-MHP در قبال اراده ی کوردها تنها 4 ماه و 19 روز توانست تاب بیاورد. بیش از چهار سال است که دولت ترکیه براساس ذهنیت نژاد پرستانه  AKP-MHP در وضعیت اضطراری قرار دارد؛ در واقع ترکیه را محکوم به سیاست استعمارگری نموده است. اشغالگری‌ که از سوی ذهنیت فاشیستی و آنتی‌دموکراتیک دولت ترکیه اعمال و دستاوردهای خلق کورد را مورد تعرض قرار می‌دهد به‌هیچ عنوان از سوی خلق کرد در تمامی بخشهای کردستان پذیرفته نخواهد شد.  

چنین رویکرد اشغالگرانه‌ی رژیم فاشیستی ترکیه در قبال شهر‌داری‌های شهرهای کردنشین مصداق فساد و استعمارگری و غصب و غارت ارزش‌ها و دستاوردهای خلق کرد می باشد. چنین سیاست‌هایی حاصل ذهنیت قدرت‌محور رژیم ترکیه می‌باشد که از لحاظ اقتصادی در بحران و بن‌بست عمیقی فرورفته است تا این‌گونه خود را از مشکلات و بحران‌های موجود برهاند. زیرا سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه دچار انسداد و استیصال شده و برای کاستن از این فشارها خلق کرد را مورد تهاجم قرار می‌دهد.

لازم است که فاشیسم AKP-MHP  در زمان بسیار کوتاهی در سیاست‌های ضد دموکراتیک و اشغالگرانه‌ی خود که اراده‌ی  خلق‌ها را نادیده می‌گیرد تغییرات بنیادینی ایجاد نماید زیرا خلق کرد در برابر چنین حملاتی سکوت اختیار نخواهد کرد و در برابر هرگونه سرکوب، خشونت و اشغالگری ایستاده و مبارزه خواهد نمود. 

ائتلاف فاشیستی AKP-MHP که دشمنان سرسخت خلق کرد هستند تاب تحمل پیشاهنگی و گسترش مبارزات خلق کرد را ندارند. درعین حال زنان را نیز مورد تهاجم قرار داده و برای ایجاد مانع دربرابر اراده‌مندی خلق کرد هرگونه راه‌کاری را آزموده و به سیستم ریاست‌مشترک که در آن اراده‌ی زنان به رسمیت شناخته می‌شود را بهانه‌ی تهاجمات خود قرار می‌دهد. زیرا سیستم ریاست مشترک جهت رفع نابرابری‌های جنسیتی و برقراری عدالت و برابری جنسیتی در جامعه می‌باشد از سوی دیگر هرروز در میزان اعمال خشونت بر زنان در جامعه‌ی ترکیه افزوده می‌شود. در تاریخ ترکیه بیشترین میزان خشونت و جنسیت‌گرایی اجتماعی در دوران حکومت  AKP می‌باشد. دلیل اعمال چنین سیاست‌هایی مشروعیت بخشیدن به رویکردهای نژادپرستانه، جنسیت‌گرایی، دین‌گرایی، ملی‌گرایی و فاشیسم می‌باشد.   

تمامی رخدادهایی که امروزه در ترکیه در مقابل چشم جهانیان روی می‌دهد با سکوت معنامندی مواجه است که در واقع حمایت و مشروعیت دهی به این تهاجمات است. خلق کرد در طول تاریخ مبارزاتی خویش همواره در مقابل چنین سیاست‌های فاشیستی و نژادپرستانه مقاومت نموده و آن را با شکست مواجه نموده است. امروز بار دیگر نیاز است که زنان و جوانان و تمامی خلق کرد در برابر این کودتا و استعمارگری با تمام نیرو مقاومت نمایند. علاوه براین تمامی زنانی که مورد هدف دیکتاتوران زمانه قرار می‌گیرند با اتحاد و هم‌سویی سیاست‌هایی را که به بهانه‌ی سیستم ریاست مشترک اعمال می‌شود و حقوق انسانی آنان پایمال می‌گردد را با شکست مواجه و در برابر تمامی اعمال نشات‌گرفته از ذهنیت مردسالاری، مبارزه‌ی منسجم انجام دهند.

شورای هماهنگی جامعه ی زنان آزاد شرق کردستان، کژار

۲۲ . ۸ . ۲۰۱۹

 

 

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید