برای افکار عمومی

بیانیه ها1396/10/19

در نهم ژانویه‌ی ۲۰۱۳ سه زن انقلابی در پاریس، پایتخت فرانسه به شیوه‌ای وحشیانه به قتل رسیدند. یاد این سه زن انقلابی را گرامی داشته و پیمان ادامه‌ی خط مبارزات آن را بار دیگر خطرنشان می‌سازیم.

حامیان و ایادی که دراین توطئه جای داشته را محکوم و لعنت می‌نماییم. هوال سکینه جانسز تمثیل زن کورد با‌جسارت و در میان مبارزه‌ی آزادیخواهی پیشاهنگ اراده‌ی کورد است. هوال سارا در میان اولین گروه تشکیل دهنده‌ی هسته‌ی پ.ک.ک جای گرفته است. از بدو شناخت جنبش آپویی، معیارهای مبارزه‌گری آپویی در شخصیت وی برجسته شده است. هوال سارا برای آزادی در مقابل همه‌ی سختیها و دشواریها زنی بوده که هر زمان مقاومت نموده است. در مقابل فاشیسم ۱۲ سپتامبر در زندانهای «آمد» به نماد زنی که عشق آزادی در دل داشته و برای دستیابی به آن مبارزه می‌کند، مبدل شد. رهبر آپو شهادت هوال سارا را دومین قتل‌عام درسیم نامید. فرهنگ مقاومتگر زنان درسیم همانند ظریفه و بسه در شخصیت هوال سارا متجلی شده است.

هوال فیدان دوغان (روژبین) همانند زنی کورد و علوی در شرایط مهاجرت به خارج از وطن برای آزادی خلق و سرزمین خویش مبارزه‌ای بی‌نظیر پیش برد. با روشنفکری خویش در تلاش بود که اراده‌ی زن کورد را در تمامی نقاط اروپا بشناساند. جنگ به صیانت درآمدن از کرامت خویش و رسیدن به آزادی نامحدود را تا انتها انجام داد. هوال لیلا شایلمز( روناهی) نیز همانند زنی جوان از ارزشهای زن آزاد صیانت به عمل آورد و به این دلیل در اروپا در میان فعالیتهای جوانان با هیجان، روحیه‌ای بالا و دینامیک بودن خویش در برابر نظام کاپیتالیست جای گرفت و با انقلابی‌گری رادیکال به پیشاهنگ زنان جوان مبدل شد.

در سال ۲۰۱۳ رهبر آپو برای چاره‌یابی مسئله‌ی کورد و گشودن درهای چاره‌گشایی گامهای بزرگی برداشت. طرح‌ریزی این توطئه‌ در چنین پروسه‌ای کاملا آگاهانه است. هدف از این قتل‌عام بی‌تاثیر نمودن روندی بود که توسط رهبر آپو با حساسیت ویژه‌ای ارائه شده بود. رژیم فاشیست آ.ک.پ و میت ( سازمان اطلاعات ملی ترکیه) مسئول این قتل‌عام است. بانیان این قتل‌عام از همان ابتدا آشکار بود اما در پنجمین سالروز این قتل‌عام با اسناد و ویدیوهایی که انتشار یافتند، دستان پشت این توطئه رو شد. به قتل رساندن این سه زن انقلابی تصادفی نبوده و درواقع تعرضی علیه رهبر آپو است. به ویژه در نمود شخصیت هوال سارا، رهبری و جنبش زنان کورد مورد هدف قرار گرفت. با این قتل‌عام فاشیستی چندجانبه درصدد نابودی خواسته‌ها و تضعیف اراده‌ی خلق کورد بودند. در مقابل، جنبش آزادیخواهی انتقام این قتل‌عام را گرفت و همچنان این انتقام ادامه خواهد یافت. یکی از آرزوهای هوال سارا مبارزه در کوههای روژهلات کوردستان بود. ما نیز همچون کژار به اهمیت سازماندهی زنان روژهلات کوردستان و رویاهای هوال سارا آگاهیم.

امروز در قیامهایی که در روژهلات کوردستان و ایران آغاز شده اراده‌ی زنان مبارز بار دیگر خود را آشکار ساخته است. زنان در هر جایی که زندگی می‌کنند در مقابل رژیم فاشیستی مبارزه کرده و نیروی پیشاهنگ‌اند. حضور برجسته‌ی زنان در این عصیانها امید، آرزو و ایمان هوال سارا است. رهبر آپو زنان را همانند یک ملت شناسانده و این ملت هزاران سال است که تحت سلطه و ذهنیت مردسالاری قرار داشته و تنها با سازماندهی‌ شدنی قوی می‌توانند پاسخگو باشند. اتحاد و انسجام زنان در این قیامها به عنوان یگانه راه آزادی زنان خواهد بود.

در انتها بار دیگر قتل‌عام پاریس را در پنجمین سالروز آن محکوم می‌نماییم. کسانی که در این توطئه دست داشته یک به یک حساب‌خواهند داد. در نمود هوال سارا، روژبین و روناهی یاد تمامی کسانی که در راه آزادی جانفشانی کرده‌اند را گرامی می‌داریم. اقتدار بسیار به این حقیقت آگاه است که تاریخ هر زمان زنده است. تمامی کسانی که بر سر میزهای مذاکره تاریخ را با دروغ می‌نگارند، حقیقت آنها روزی از روزها هویدا خواهد شد. کسانی هستند تنها به دنیا آمده، زندگی کرده و فراموش می‌شوند اما در مقابل کسان دیگری هستند که برای حیات همچون سارا، روژبین و روناهی جان خویش را فدا کرده و هیچ‌گاه فراموش نمی‌شوند.

کوردیناسیون کژار


 

۲۰۱۸.۱.۹


 

 


 


 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید