گلان فهیم عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی زنان آزاد کردستان کژار به دلایل و اهداف کمپین "در برابر خشونت متحد شویم، مبارزه نمایم و آزاد گردیم" پرداخت.
گلان فهیم عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی زنان آزاد کردستان کژار به دلایل و اهداف کمپین "در برابر خشونت متحد شویم، مبارزه نمایم و آزاد گردیم" پرداخت.
 در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم از تلویزیون آرین عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی زنان آزاد شرق کردستان، کژار اظهار نمود: ژن ژیانه. باید دانست که زن زندگی‌ست. زن به زندگی معنا می‌بخشد. اما در حال حاضر با توجه به هجمه‌ و اعمال خشونت‌های نظام‌ سرمایه‌داری و اقتدارگر در برابر زنان، زندگی و موجودیت جامعه و زنان در جامعه از معنای حقیقی خویش خارج شده است.
فهیم در ابتدا گفت: ژن ژیانه( زن زندگی‌ست). زن به زندگی معنا می‌بخشد. اما در حال حاضر با توجه به هجمه‌ و خشونت‌های نظام‌ سرمایه‌داری و اقتدارگر در برابر زنان، زندگی و موجودیت جامعه و زنان در جامعه بی‌معنا شده است. این خود به معنای محبوس نمودن زنان از نظر ذهنی و فکری می‌باشد که اگر زنان با اراده و افکار آزاد در عرصه‌های مختلف جامعه حضور داشته باشد، مسائل زنان و کل جامعه نیز چاره یابی خواهد شد.
وی در ادامه به اتحاد زنان و جامعه پرداخت و افزود: "یک دست صدا ندارد." در این راستا لازم است که مردان نیز با زنان در صفوف مبارزات مشارکت نمایند. این خود به معنای تلاش و فعالیت برای ایجاد تغییرات اساسی در جامعه و حل مشکلات است. مردان بایستی در تغییر ذهنیت مردسالار تلاش و برای مبارزه‌ای همه‌جانبه به‌ پاخیزند. اگر در هر انقلاب، جریان و جنبشی در ذهنیت مردسالار تغییرات لازم ایجاد نگردد، نتیجه بخش نخواهد بود. اهداف، با یک روح مبارزه و مقاومت نمودن، تحقق می‌یابد.
فهیم در ادامه به دلایل آغاز این کمپین پرداخت و خاطر نشان ساخت: هر کارزار و یا کمپینی که آغاز می‌شود به دلیل بحران‌ها و عمیق‌تر شدن مشکلات موجود در جامعه است. در این راستا برای وحدت و مبارزه در برابر این بحران‌ها و معضلات جامعه و زنان، این کمپین را آغاز نمودیم. در برابر خشونتی که تمامی زنان در همه نقاط دنیا با آن دست به گریبانند، اتحاد و همگرایی تمامی جامعه به ویژه زنان پیش شرط اصلی است. بر این مبنا در این مرحله‌ی حساس، کژار با توجه به بحران‌های موجود و چاره‌یابی هر چه سریع‌تر و اتحاد جوامع تصمیم به آغاز این کمپین نمود. 
فهیم به لزومات تغییرات ریشه‌ای در قانون اساسی رژیم استبدادی ایران پرداخت و خاطر نشان ساخت: حجاب اجباری در ایران  یک قانون است. جنسیت‌گرایی حاکم در سیستم ایران یکی از موانع اساسی در ایجاد تغییر در نظام و قوانین اساسی ایران است. در این رژیم تحت لوای اسلام و موازین آن و اسلام سیاسی، سیاست‌های جنسیت‌گرایانه‌ی خود را اعمال و مسائل زنان را تعمیق می‌بخشند.  هدف کژار تغییر در قانون اساسی رژیم استعمارگر ایران در صورت تغییرات ریشه‌ای در ساختار نظام و مبارزات و تلاش بی‌وقفه در برابر ذهنینی است که مسبب چنین ساختاری است.
همچنین وی به مبارزه و مقاومت زنان کورد اشاره کرد و گفت: شیرین‌ علم‌هولی و فریناز‌ خسروانی را نباید فراموش نمود. شرق کردستان سرزمینی ا‌ست که با تبعیض و بی‌عدالتی‌های بسیاری روبرو است. شیرین‌ و فریناز در برابر این بی‌عدالتی و خشونت‌ها ایستادگی و تا آخرین نفس‌ مقاومت و مبارزه نمودند. بنابراین باید در هر مقطع و مبارزه ای هزینه کسب آزادی را پرداخت.
عضو شورای مدیریتی کژار در پایان برنامه به اتحاد تمامی جوامع، احزاب و جریانات اشاره و گفت: اتحاد رمز موفقیت است. از همه‌ی احزاب و فرد و فرد جامعه  خواستاریم که در این کمپین مشارکت نمایند. شاید از لحاظ ایدئولوژیک و دیدگاه‌ها اختلافاتی وجود داشته باشد اما درد و مسئله زنان مشترک است. زنان در تمامی جهان مشکلات مشترکی دارند. همه احزاب می‌توانند در چاره‌یابی این مسائل مشارکت نمایند تا با اتحاد و همگرایی برای ایجاد جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک بپاخیزیم. در این راستا برای هم‌صدایی با تمامی زنان لازم است متحد شویم و مبارزه نمایم تا آزاد گردیم.
 
 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید